Little Chute Historical Society

www.littlechutehistory.org

Person Page 2,911

Anna Maria Wassenberg

F, b. circa 1730

Family: Albertus VandenHeuvel (b. circa 1730)

Biography

 • Birth: Anna Maria Wassenberg was born circa 1730.

Albertus VanderLinden

M, b. November 7, 1783

Parents

Biography

 • Birth: Albertus VanderLinden was born on November 7, 1783 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Albertus VanderLinden

M, b. August 28, 1786

Parents

Biography

 • Birth: Albertus VanderLinden was born on August 28, 1786 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Joanna Maria VanderLinden

F, b. January 16, 1790

Parents

Biography

 • Birth: Joanna Maria VanderLinden was born on January 16, 1790 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Maria Jacoba VanderLinden

F, b. December 4, 1791

Parents

Biography

 • Birth: Maria Jacoba VanderLinden was born on December 4, 1791 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Joannes VanderLinden

M, b. November 8, 1793, d. October 27, 1819

Parents

Family: Joanna Maria Lenders (b. April 25, 1785)

Biography

 • Birth: Joannes VanderLinden was born on November 8, 1793 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.
 • Marriage: He and Joanna Maria Lenders were married on June 24, 1814 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.
 • Death: Joannes VanderLinden died on October 27, 1819, at age 25, in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Joanna Maria Lenders

F, b. April 25, 1785

Parents

Family: Joannes VanderLinden (b. November 8, 1793, d. October 27, 1819)

Biography

 • Birth: Joanna Maria Lenders was born on April 25, 1785 in Beek en Donk, Noord Brabant, Netherlands.
 • Marriage: She and Joannes VanderLinden were married on June 24, 1814 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Joseph Lenders

M, b. circa 1755

Family: Petronilla Egelmeers (b. circa 1755)

Biography

 • Birth: Joseph Lenders was born circa 1755.

Petronilla Egelmeers

F, b. circa 1755

Family: Joseph Lenders (b. circa 1755)

Biography

 • Birth: Petronilla Egelmeers was born circa 1755.

Martinus VanderLinden

M, b. October 7, 1799

Parents

Biography

 • Birth: Martinus VanderLinden was born on October 7, 1799 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Josephus VandenAkker

M, b. September 26, 1772, d. December 24, 1853

Parents

Family: Henrica VanGeffen (b. circa 1790, d. January 4, 1845)

Biography

 • Birth: Josephus VandenAkker was born on September 26, 1772 in Heesch, Noord Brabant, Netherlands.
 • Marriage: He and Henrica VanGeffen were married on October 30, 1808 in Nistelrode, Noord Brabant, Netherlands.
 • Death: Josephus VandenAkker died on December 24, 1853, at age 81, in Nistelrode, Noord Brabant, Netherlands.

Henrica VanGeffen

F, b. circa 1790, d. January 4, 1845

Parents

Family: Josephus VandenAkker (b. September 26, 1772, d. December 24, 1853)

Biography

 • Birth: Henrica VanGeffen was born circa 1790.
 • Marriage: She and Josephus VandenAkker were married on October 30, 1808 in Nistelrode, Noord Brabant, Netherlands.
 • Death: Henrica VanGeffen died on January 4, 1845 in Nistelrode, Noord Brabant, Netherlands.

Joannes VanderLinden

M, b. April 8, 1830, d. May 19, 1830

Parents

Biography

 • Birth: Joannes VanderLinden was born on April 8, 1830 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.
 • Death: He died on May 19, 1830, at age 0, in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Joanna VanderLinden

F, b. September 9, 1831, d. November 22, 1831

Parents

Biography

 • Birth: Joanna VanderLinden was born on September 9, 1831 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.
 • Death: She died on November 22, 1831, at age 0, in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Nicolaas VanderLinden

M, b. September 2, 1832, d. December 23, 1897

Parents

Family: Theodora Willems (b. September 26, 1844, d. February 21, 1906)

Biography

 • Birth: Nicolaas VanderLinden was born on September 2, 1832 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.
 • Marriage: He and Theodora Willems were married on May 25, 1867 in United States.
 • Death: Nicolaas VanderLinden died on December 23, 1897, at age 65, in DePere, Brown Co, Wisconsin.
 • Burial: He was buried in Mount Calvary Cemetery, DePere, Wisconsin.
 • Note: Doodsberichten.
  Donderdag voormiddag overleed alhier, na eene anderhalfjarige ziekte met maagkanker, Nicholaas VanderLinden, tijdig voorzien van de laatste HH. Sacramenten.
  Mr. Vander Linden werd geboren te Uden, Nederland, den 15 Augustus, 1833, hebbende den leeftijd bereikt van 64 jaren en ruim 4 maanden. Op 20 jarigen leeftijd kwam hij met zijne ouders, broeders en zusters naar de
  Ver. Staten, te New York landende den 1 Oden Mei, 1853, na eene zeereis van ruim twee maanden. Na op verschillende plaatsen gewerkt te hebben, o. a te Haverstraw, N. Y., in Ohio, te
  Green Bay, Little Chute en Freedom, Wis., en Marquette, Mich., vestigde hij zich in 1868 te West hier gewoond. Hij was kolenbrander van beroep, doch gedurende de laatste vijftien jaren
  hield hij zich met farmen bezig.
  De oveiledene was een der eerste nederzetters der Fox rivier vallei en bad zijn aandeel in de wederwaardigheden en moeilijkheden die het lot waren der pioniers. Dat werk toen .evenmin
  overvloedig was als thans, blijkt uit het feit dat hij door de toen bestaande wildernis niet minder dan zeven reizen te voet maakte van Little Chute naar Marquette, Mich., een afstand van
  200 mijlen, op zoek naar werk.
  Op 25 Mei, 1867 trad Mr. Vander Linden te Appleton in het huwelijk met Theodora Willems, die met een zoon, John VanderLinden, zijn afsterven betreur. Hij wordt tevens overleefd door
  twee broeders en drie zusters: Leonard Vander Linden en Mrs. Wm. Vanden Berg alhier, John Vander Linden en Mrs. Albert Meyers van Appleton, en Mrs. Herman Ebben van Freedom.
  Maandag voormiddag had de plechtige uitvaart plaats vanuit de St. Bonifacius' kerk, waarvan de overledene een der voornaamste en ijverigste leden was. De begrafenis werd bijgewoond
  door eene talrijke menigte treurende verwanten en vrienden, een bewijs van de algemeene achting die de overledene genoot. De leden der St. Joseph's veieeniging, waarvan hij een der oprich-
  ters was, waren gezamenlijk tegenwoordig en zes hunner deden dienst als lijkdragers als volgt: P. VanEetveld, Len. Hendriks, J. B. Veltus, Christ Hendriks. J. Wassenberg, J. B. Heyrraan.
  Ziine ziel ruste in vrede!
  Onder hen die de begratenis van N. Vander Linden bijwoonden waren: Albert Meyers en vrouw, Albert West, Mrs. John Vander Linden en Nellie VanderLinden van Appleton; Nich.,
  Henry, Antoon en Herman Hietpas, Dina en Annie en Mrs. Albert Hietpas en Henry Janssen en vrouw van Little Chute; Herman Ebben en vrouw, John Ebben en vrouw, Peter en Jacob
  Ebben, Annie Hooiman en Henry VanDyk van Freedom; Theo. en George West, Albert Maes en Mrs. J. Sleude van Kaukauna, en Henry Ebben van Bay Settlement.
  (De Volksstem December, 29, 1897)

  Translation:
  Messages death.
  Thursday morning died out here, after a half-year disease with gastric cancer, Nicholas Vanderlinden, timely with the latest HH. Sacraments.
  Mr. Vander Linden was born in Uden, Netherlands, the August 15, 1833, having reached the age of 64 years and more than 4 months. 20-year-old age he came with his parents, brothers and sisters to
  Far. States, New York landing the Oden 1 May, 1853, after a voyage of more than two months. After working in several places, o. To Haverstraw, N.Y., in Ohio, too
  Green Bay, Little Chute and Freedom, Wis., And Marquette, Mich., He moved to West lived here in 1868. He was a charcoal-burner professional, but over the last fifteen years
  He kept himself busy with raiding.
  The oveiledene was one of the first settlers of the Fox River Valley and prayed his share of tribulations and difficulties that fate were the pioneers. That work when .evenmin
  was plentiful as now, evidenced by the fact that by the then existing wilderness made no fewer than seven trips on foot of Little Chute to Marquette, Mich., a distance of
  200 miles, looking for work.
  On May 25, 1867 joined Mr. Vander Linden to Appleton in marriage to Theodora Willems, with a son, John Vanderlinden, regret his death. He is also survived by
  two brothers and three sisters: Leonard Vander Linden and Mrs. Wm. Vanden Berg local, John Vander Linden and Mrs. Albert Meyers of Appleton, and Mrs. Herman Ebben Freedom.
  Monday morning's solemn funeral was held from St. Bonifacius' church, of which the deceased was one of the principal and zealous members. The funeral was attended
  by a numerous crowd grieving relatives and friends, a proof of the general esteem enjoyed by the deceased. The members of St. Joseph's veieeniging, of which he is a creation of
  ters was, were jointly today and six of them were used as corpse bearers: P. VanEetveld, Len. Hendriks, J. B. Veltus, Christchurch Hendriks. J. Wassenberg, J.B. Heyrraan.
  Ziine soul rest in peace!
  Among those who attended the begratenis N. Vander Linden were: Albert Meyers and wife, Albert West, Mrs. John Vander Linden and Nellie Vanderlinden Appleton; Nich.,
  Henry, Anthony and Herman Hietpas, Dina and Annie and Mrs. Albert Hietpas and Henry Janssen and wife of Little Chute; Herman Ebony and wife, John and Ebony wife, Peter and Jacob
  Ebben, Annie and Henry Hooiman VanDyk of Freedom; Theo. and George West, Albert Maes and Mrs. J. Sleude of Kaukauna, and Ebony Henry of Bay Settlement.
 • Immigration: He immigrated on May 10, 1853.

Theodora Willems

F, b. September 26, 1844, d. February 21, 1906

Parents

Family 1: Nicolaas VanderLinden (b. September 2, 1832, d. December 23, 1897)

Family 2: Stephen Timmermans (b. December 12, 1844, d. 1928)

Biography

 • Birth: Theodora Willems was born on September 26, 1844 in Gemert, Noord Brabant, Netherlands.
 • Marriage: She and Nicolaas VanderLinden were married on May 25, 1867 in United States.
 • Marriage: Theodora Willems and Stephen Timmermans were married on May 10, 1904.
 • Death: Theodora Willems died on February 21, 1906, at age 61, in West DePere, Brown Co, Wisconsin.
 • Immigration: She immigrated to Tuskina in 1850 Line 52.

Johanna VanderLinden

F, b. April 15, 1835, d. May 4, 1835

Parents

Biography

 • Birth: Johanna VanderLinden was born on April 15, 1835 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.
 • Death: She died on May 4, 1835, at age 0, in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Adriana VanderLinden

F, b. December 10, 1838, d. December 29, 1838

Parents

Biography

 • Birth: Adriana VanderLinden was born on December 10, 1838 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.
 • Death: She died on December 29, 1838, at age 0, in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Lambertus VanderLinden

M, b. April 14, 1840, d. March 6, 1841

Parents

Biography

 • Birth: Lambertus VanderLinden was born on April 14, 1840 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.
 • Death: He died on March 6, 1841, at age 0, in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Albertus (Lambertus) VanderLinden

M, b. July 31, 1843, d. September 9, 1843

Parents

Biography

 • Birth: Albertus (Lambertus) VanderLinden was born on July 31, 1843 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.
 • Death: He died on September 9, 1843, at age 0, in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Adriana VanderLinden

F, b. September 19, 1844, d. February 22, 1845

Parents

Biography

 • Birth: Adriana VanderLinden was born on September 19, 1844 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.
 • Death: She died on February 22, 1845, at age 0, in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Albertus (Lambertus) VanderLinden

M, b. July 23, 1848, d. September 8, 1848

Parents

Biography

 • Birth: Albertus (Lambertus) VanderLinden was born on July 23, 1848 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.
 • Death: He died on September 8, 1848, at age 0, in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Leonardus VanderLinden

M, b. September 29, 1850, d. July 4, 1939

Parents

Family: Antonia VanDeLiefvoort (b. January 15, 1854)

Biography

 • Birth: Leonardus VanderLinden was born on September 29, 1850 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.
 • Marriage: He and Antonia VanDeLiefvoort were married on October 18, 1878 in DePere, Brown Co, Wisconsin.
 • Death: Leonardus VanderLinden died on July 4, 1939, at age 88, in San Diego, San Diego Co, California.

Hendricus VanderLinden

M, b. October 22, 1852

Parents

Biography

 • Birth: Hendricus VanderLinden was born on October 22, 1852 in Uden, Noord Brabant, Netherlands.

Living

F

Parents

Family: Living